Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Vol 38, No 2 (1992)

Gigantskaya khemodektoma s gipoglikemicheskim sindromom
Aristarkhov V.G., Kirillov Y.B., Ukhov Y.I., Strakhov E.A.
Problems of Endocrinology. 1992;38(2):37-39
views
Gormonal'naya regulyatsiya ekskretsii natriya pochkami pri lechenii golodaniem bol'nykh ozhireniem
Avershina E.O., Selyatitskaya V.G., Melidi N.N., Shorin Y.P.
Problems of Endocrinology. 1992;38(2):22-24
views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies